Achtergrond

Contactpersoon is mr. Olaf Schuwer, specialist decentraal overheidsrecht

Zijn bagage:

 • Diploma’s HEAO-EJ, Hoger bestuursambtenaar en doctoraal Nederlands Recht, hoofdrichting Publiekrecht.
 • Bijna 45 jaar werkzaam in en ten behoeve van de gemeentelijke wereld, in een veelheid aan adviserende en leidinggevende functies, waaronder die van gemeentesecretaris en raadsgriffier.
 • Kent de gemeentelijke wereld door en door. Is als geen ander thuis op de juridische raakvlakken van het politiek-bestuurlijke werk in de gemeenteraad en op de griffie.
 • Gedreven beoefenaar van het Gemeenterecht.
 • Deskundig op het gebied van gemeenterecht en integriteit
 • Het bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak Gemeentewet en Awb, voorzover relevant voor de gemeentelijke bestuurspraktijk.
 • Het verzorgen van juridische kennisbijeenkomsten voor griffier en gemeenteraad.
 • Het ontwikkelen en vormgeven van bestuurs-juridische cursussen op elk gewenst niveau.
 • Het verzorgen van (Awb-)cursussen, van 1992 tot 2021, zowel algemeen als thematisch.
 • Een brede ervaring met het uitbrengen van op maat gesneden juridisch advies, waaronder legal audits.
 • Het adviserend bijstaan van particulieren, bedrijven en instellingen in hun zoektocht naar “hun” recht bij de overheid.
 • Oprichter en voorzitter Stichting Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (1994 – 2020).
 • Het verzorgen van de vierwekelijkse column “Recht” in het VNG-magazine (2004-2011).
 • Het annoteren (2005 – 2008, 2014 – 2019) van bestuursrechtelijke uitspraken in het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG).
 • Het (mede) schrijven van op de dagelijkse praktijk gebaseerde en gerichte studieboeken: “Bestuursrechtspraak op thema”, verschenen in oktober 2012, tot 2016 jaarlijks geactualiseerd; “ABC voor raadsleden”, 3e druk verschenen in 2021; “Gemeenterecht in de praktijk”, 2e druk verschenen in 2022, “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)”, verschenen in zomer 2018 (uitgeverij Berghauser Pont Publishing).
 • Het redigeren van de bundel “Wetteksten Gemeenterecht” (2021).