Disclaimer en privacyverklaring

Schuwer Opleiding & Advies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Schuwer Opleiding & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Het algemeen gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites of bronnen die buiten het domein van Schuwer Opleiding & Advies liggen. Schuwer Opleiding & Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Schuwer Opleiding & Advies geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgeleid van die van Wilfred Rubens

Schuwer Opleiding & Advies doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld verstrekt bij online aanvragen van informatie, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Bescherming apparaten
Mijn apparaten (laptop, tablet, smartphone) zijn voorzien van een wachtwoord of code. Als ik mijn apparaten niet gebruik, kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over wachtwoord of code. De laptop is dichtgeklapt en de tablet/smartphone staan uit. De laptop is voorzien van anti-virus software.

Mail
Ik schoon mijn mailbox jaarlijks op (eind december). Daarbij hanteer ik als richtlijnen:

 

Ik bewaar mails op mijn laptop of bij een Europese hostingprovider. Op dit moment maak ik gebruik van WebaWere Internet Solutions BV dat gevestigd is in Papendrecht en gebruik maakt van servers die zijn ondergebracht in verschillende datacentra in de regio Amsterdam.

Offertes en facturen
Ik maak gebruik van aparte programma’s voor het samenstellen van offertes en facturen. Deze programma’s worden beheerd door Nederlandse providers. De data bewaar ik zolang wetgeving dat vereist (denk aan de belastingdienst).

Verstrekking aan derden

Schuwer Opleiding & Advies zal door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door u zijn verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden door Schuwer Opleiding & Advies nooit aan anderen beschikbaar gesteld.

Schuwer Opleiding & Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Schuwer Opleiding & Advies.

Klachten?
Neem contact met mij op als u een klacht hebt over hoe ik persoonsgegevens verwerk. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.